13 Bedar 1398-2019

   ١٣ بدر ١٣٩٨ روزی پر از خاطره کنار دوستان و عزیزان 

با تشکر از همه کسانی که با حضور گرمشون مارا همراهی کردند و با تشکر از آقای مقبل برای کله پاچه خوشمزه، خانم پروین سلطانی برای دستپخت خوشمزه آش رشته ،آقای فرداد رحمانی برای عکسهای زیبا و ثبت خاطرات قشنگ ۱۳ بدر و   .Eddie هنرنمایی دی جی

برای دیدین عکسهای 13 بدر روی لینک زیر کلیک کنید : ممنون

13 Bedar 1398